ANBI

ANBI status

Algemeen Nut Beogende Instelling

Het bestuur

Naam
Postadres
E-mail
Website
Bankrekening
RSIN
KvK

Stichting DjoDjo
Molendijk 88, 4453VA ‘s-Heerenhoek
info@stichtingdjodjo.nl
www.stichtingdjodjo.nl
NL58RABO0140116966
855965101  
65060954

Voorzitter 
Secretaris
Penningmeester 
Bestuurslid/websitebeheer
Bestuurslid/coördinator

Jelmar Veenhof
Sita Kuipers
Herman van Boven, oprichter
Silvan Lous
Joke van den Bosch, oprichter

Bestuursinformatie