Over djodjo

Stichting DjoDjo

Stichting DjoDjo is een vrijwilligersorganisatie en heeft als
doel inwoners van Zeeland toegang te geven tot een
“dier-bare” vorm van aandacht en zorg: een vrijwilliger
gaat met zijn hond op bezoek bij de “hulpvrager”.
Onze vrijwilligers bezoeken met hun hond mensen die:
• om één of andere reden behoefte hebben aan
respectvol contact met een vrijwilliger en zijn hond.
• een steuntje kunnen gebruiken in hun groei- of
herstelproces.
• moeite hebben met sociale contacten.
• niet in staat zijn alleen de deur uit te gaan.
• aan het vervreemden zijn van hun familie en vrienden.
• eenzaam zijn, van hond houden maar er zelf geen
(meer) kunnen houden.

Met de inzet van vrijwilligers en honden wordt er gewerkt aan de hulpvraag van betrokkene. Dit kan op verschillende manieren zoals bijvoorbeeld met een hond spelen of de hond aaien, knuffelen, borstelen.
De zorg die Stichting DJODJO levert is laagdrempelig: in principe komt iedereen in aanmerking die het nodig heeft. Onze inzet is niet afhankelijk van indicaties.

De bezoekteams

Stichting DjoDjo heeft vrijwilligers die met hun hond op bezoek gaan. Dit zijn onze bezoekteams. Deze mensen en hun honden zijn wat onze stichting zo bijzonder maakt.

Bestuursinformatie